fbpx

Zadłużenie firm transportowych w 2018 r.

31.01.2019

Zatory płatnicze spowodowane nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez zleceniodawców, to nadal najpoważniejszy problem, z którym muszą się zmagać przewoźnicy. Z danych Transcash wynika, że liczba spraw przyjętych do windykacji wzrosła o 25% w stosunku do 2017 roku. Przewoźnicy zgłosili ponad 52 tysiące nieuregulowanych faktur.

Nieterminowe regulowanie zobowiązań niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Odczuwają je przede wszystkim przedsiębiorcy, którym przychodzi bezpośrednio zmierzyć się ze skalą problemu. Ich sytuacja natomiast ma negatywny wpływ na sytuację gospodarczą.

  • Brak możliwości bieżącego regulowania zobowiązań wobec usługodawców.
  • Generowanie dodatkowych kosztów wynikających z płacenia odsetek za nieprzestrzeganie terminów płatności
  • Ograniczenie możliwości inwestowania w rozwój
  • Utrata reputacji, wynikająca z nieterminowego płacenia zobowiązań

Zatory płatnicze

Dane publikowanie przez MPiT w Zielonej Księdze. 2018 rok.

Jaka jest suma należności odzyskanych przez Transinkasso w 2018?

Wartość odzyskanych należności 2018 przekroczyła 114  mln PLN.50% spraw zakończyła się sukcesem w ciągu 7 dni od przyjęcia sprawy do windykacji. Średni okres przeterminowania faktury zgłoszonej do Transinkasso wyniósł 63 dni – taka tendencja utrzymuje się od 2014 roku.

W jakich województwach jest najwięcej zadłużonych firm?Procent zadłużeń w województwach

Dane z raportu Transcash za rok 2018

Windykacja zagranicznego dłużnika.

Nieterminowe płatności nie są specyfiką wyłącznie polskiego rynku. Występują w większości krajów europejskich – nawet w tych, które w ogólnej opinii nie są kojarzone ze złymi praktykami płatniczymi. Jak rysuje się skala problemu w poszczególnych krajach Europy?

KRAJ DŁUŻNIKALICZBA ZGŁOSZONYCH SPRAW
Niemcy2863
Słowacja1026
Litwa922
Czechy598
Francja521
Wielka Brytania517
Węgry493
Włochy488
Hiszpania481
Austria431
Holandia223
Estonia191
Białoruś179
Łotwa160
Rumunia157
Luksemburg137
Ukraina 131

Czy jest szansa na zmianę zwyczajów płatniczych w branży TSL?

Na pewno jest to w dużej mierze zależne od samych wierzycieli. Wartość spraw przyjętych do windykacji rośnie z roku na rok. Niepokojący jest czas reakcji wierzycieli, którzy zgłaszają sprawy średnio dopiero w 63 dniu po przeterminowaniu faktury. Transinkasso połowę  długów odzyskuje w ciągu siedmiu dni od przyjęcia sprawy. Co to oznacza? Po pierwsze wielu przewoźników, czekając aż dwa miesiące, straciło bezpowrotnie szansę na skuteczną pomoc, nie mówiąc o straconych nerwach i czasie. Po drugie zgłaszając sprawę do windykacji np. w pierwszym tygodniu od daty wymagalności mogliby odzyskać zapłatę dużo szybciej, a dzięki temu uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji.