fbpx

Koronawirus atakuje transport. Jaką pomoc otrzymają przewoźnicy?

09.04.2020

Badania przeprowadzone przez TLP i TruckFocus wskazują, że ponad 70% ankietowanych firm już doświadcza problemów z brakiem zleceń spowodowanym nagłym atakiem koronawirusa. Co więcej 17,6% przewoźników, którzy wzięli udział w badaniu, zawiesiło swoją działalność. W odpowiedzi na problemy przedsiębiorców polski ustawodawca wprowadził tzw. tarczę antykryzysową. Jej głównym założeniem jest utrzymanie płynności finansowej firm, a także ochrona zatrudnienia. Pomoc rządową będą realizowały takie instytucje jak urzędy pracy, ZUS i PIP. 

 

Firmy, chcące skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, powinny składać wnioski do właściwych urzędów pracy. Tam mogą zgłaszać się o pomoc również osoby samozatrudnione. Priorytetem dla urzędów pracy są jednak pożyczki dla prowadzących działalność gospodarczą. Aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby, wniosek można przesłać pocztą lub wrzucić do specjalnego pojemnika przy wejściu do urzędu.

Kolejnym założeniem tarczy antykryzysowej jest świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, a także zleceniobiorców. Warunek jest taki by ich przychód nie był wyższy niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowane będą również wynagrodzenia pracowników. Ustawodawca przewiduje dofinansowanie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W kryzysie spowodowanym pandemią pomoc dostaną także mikrofirmy zatrudniające maksymalnie 9 osób. Tacy przedsiębiorcy będą zwolnieni na okres 3 miesięcy ze składek ZUS. Tę samą możliwość mają samozatrudnieni z przychodem stanowiącym maksymalnie trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Nowe przepisy zakładają uelastycznienie czasu pracy dla firm, które musiały ograniczyć działalność niektórych działów ze względu na brak możliwości wykonywania dotychczasowych obowiązków. Zapewniają również ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen, a także czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składek ZUS.

To pierwsze rozwiązanie, jakie przewidział ustawodawca. Wiadomo już, że będą one aktualizowane i przedsiębiorcy mogą spodziewać się kolejnych propozycji pomocy. Szczegóły dotyczące nowych przepisów znajdziesz w Poradniku Prawnym dla Firm Transportowych.

 

Poradnik tarcza antykryzysowa

 

Autorem artykułu jest Barbara Kolman-Stanclik