fbpx

2 lata więzienia za ksero dokumentu publicznego?

11.07.2019

Według niektórych doniesień prasowych, już za samo wykonanie kserokopii np. dowodu osobistego grożą nam 2 lata więzienia. MSWiA, które jest autorem przepisów uspokaja: To nieuzasadniona obawa.

Wykonanie repliki dokumentu będzie karalne

Z dniem 12 lipca br. wejdą w życie przepisy nowelizacji Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Z treści dokumentu wynika między innymi, że podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 ten, kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego.

Zatem już samo wykonanie repliki, bez względu na cel, jest karalne. Przy czym zgodnie z ustawą replika dokumentu publicznego to odwzorowanie lub kopia wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany.

Nieostre jest jednak pojęcie „celu służbowego lub zawodowego” – brakuje sprecyzowania przez ustawodawcę co mieści się w tym zakresie. Z kolei wykorzystywanie wskazanych w przepisach parametrów „wielkości od 75% do 120%” może być potraktowane jako nadużycie i próba obejścia zakazu.

Odpowiedź MSWiA

Projekt ustawy wzbudził na tyle dużo wątpliwości, że na prośbę dziennikarzy Rzeczpospolitej, odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak wyjaśnia – intencją ustawodawcy było wyeliminowanie możliwości wytwarzania oraz posługiwania się dokumentami noszącymi cechy dokumentów oryginalnych. Przepis karny powstał, między innymi, w reakcji na zjawisko oferowania tzw. dokumentów kolekcjonerskich.

MSWiA nie ma wątpliwości, że zgodnie z nowymi przepisami wykonanie kserokopii dokumentu publicznego, która nie będzie miała cech autentyczności, np. ze względu na kolor kserokopii czy jej format (wystarczy powiększenie dokumentu), nie będzie podlegało sankcji karnej. MSWiA zaznacza jednak, że wykonywanie kserokopii dowodu osobistego czy prawa jazdy może być niezgodne z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych. W tej kwestii jednak powinien się wypowiedzieć Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Artur Martynów