fbpx

Czy cesja wierzytelności ogranicza prawa kontrahenta?

11.12.2018

Obawiasz się, że zgoda na cesję wierzytelności ogranicza Twoje prawa? Spokojnie. Zostaną one zachowane nawet w przypadku gdy zleceniodawca zbywa swoją wierzytelność na osobę trzecią.

Podpisanie umowy cesji wierzytelności, to nic innego jak przeniesienie z wierzyciela na osobę trzecią — bank lub firmę finansową prawa do wierzytelności. Wskutek tego płatnik wskazany na fakturze będzie rozliczał się z nowym wierzycielem. Należy jednak zaznaczyć, wszelkie prawa zleceniodawcy (płatnika) i roszczenia wynikające z umowy ze zleceniobiorcą zostają zachowane.

Prawa płatnika

Umowa cesji wierzytelności powinna pozwalać zaspokoić potrzeby pierwotnego wierzyciela, nie pogarszając przy tym w żaden sposób sytuacji płatnika. W przypadku wystąpienia zdarzeń uprawniających do składania roszczeń, reklamowania towaru lub usługi, zleceniodawca robi to dokładnie tak samo, jak w przypadku zlecenia, za które rozlicza się bezpośrednio ze zleceniodawcą.

Załóżmy, że umowa cesji wierzytelności została nawiązana pomiędzy przewoźnikiem a firmą faktoringową. Przewoźnik wykonał zlecenie, wystawił fakturę i jej kopię przesłał swojemu faktorowi. Okazuję się jednak, że kontrahent ma zastrzeżenia co do jakości wykonanej usługi. Podczas transportu na towarze powstały liczne uszkodzenia. Zleceniodawca ma prawo reklamować usługę, starać się o odszkodowanie lub obciążyć przewoźnika karą, w sytuacjach, gdy uszkodzenia wynikają z jego zaniedbania — np. towar był przewieziony niezgodnie z wymaganiami, bez odpowiedniego zabezpieczenia. Oczywiście takie reklamacje są rozpatrywane, tak jak w każdej innej sytuacji i muszą być zasadne, aby roszczenie zostało zaakceptowane.

Wspólne korzyści

Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy stosują w umowach handlowych zakaz cesji wierzytelności z obawy, że wpłynie ona negatywnie na ich działalność, ograniczy prawa, zmusi do uiszczania opłat szybciej niż robili to do tej pory. Należy podkreślić, że faktoring to usługa, która ma pomagać w utrzymaniu płynności finansowej tym, którzy wystawiają faktury z długim terminem płatności. Zwykle wpływa on pozytywnie na relacje między przewoźnikiem a kontrahentem. Przede wszystkim dlatego, że zleceniodawca zawsze otrzymuje swoją zapłatę przed terminem płatności, w związku z czym nie dochodzi do sytuacji, w których musiałby upominać się o pieniądze. Kontrahent musi pamiętać jedynie o tym, by przelać pieniądze na konto aktualnego wierzyciela — faktora. Natomiast w jakichkolwiek sytuacjach spornych, gdy prawo będzie po stronie załadowcy stronie, na pewno zostanie on potraktowany sprawiedliwie!