fbpx

Transcash dla firm zagranicznych

Wielu przedsiębiorców, którzy wkładają dużo wysiłku w codzienne, rzetelne prowadzenie swojego biznesu niestety spotyka się z nieuczciwością swoich kontrahentów. Brak płatności staje się jeszcze większym problemem, gdy dłużnikiem jest firma spoza terenu własnego kraju.

Odzyskiwanie wierzytelności zagranicznych

Odzyskiwanie wierzytelności zagranicznych to często żmudny proces, wymagający często bardzo dobrej znajomości języka, przepisów międzynarodowych oraz uwarunkowań prawnych kraju dłużnika. Mając świadomość potrzeby pomocy przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji TRANSCASH rozpoczęło proces poszerzania grona swoich Klientów o firmy zagraniczne. Pierwszym krajem jest Litwa. Już od stycznia bieżącego roku litewscy przedsiębiorcy mają możliwość zawarcia Umowy o świadczenie usług windykacyjnych, dzięki czemu mogą skutecznie dochodzić swoich należności od dłużników na drodze polubownej. Kolejnym krokiem było stworzenie podobnych możliwości dla naszych południowych sąsiadów. Duże zainteresowanie naszymi usługami wśród firm czeskich i słowackich sprawiło, że od już od kwietnia również tamtejsi przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc TRANSCASH w walce z nierzetelnymi kontrahentami.