fbpx

Innowacyjność w cenie.

Wrota do sukcesu są cały czas otwarte, przejdzie przez nie ten, kto wykaże się największą kreatywnością. Niestandardowy pomysł to nie wszystko, musi być jeszcze funkcjonalny i pomocny w rozwoju gospodarki. Taka idea może się ziścić dzięki funduszom unijnym, ponieważ ponad 40 mld euro czeka w 2018 roku na przedsiębiorców, których drugie imię brzmi INNOWACYJNOŚĆ.
Aby skorzystać z pieniędzy unijnych i dzięki nim rozwijać własny biznes trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Najważniejsze jest dobre przemyślenie pomysłu i przygotowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami, inaczej można się zderzyć z krytycznym podejściem komisji weryfikacyjnej.

Nie ma miejsca na projekty, które zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku lub takie, które nie wykazują wysokiego poziomu innowacyjności (poziom określi komisja). Ważna zasada – mierzyć siły na zamiary. Okazuje się niezbędna, bowiem aby uzyskać dofinansowanie trzeba dysponować odpowiednią kadrą pracowniczą oraz zasobami technicznymi, które umożliwią realizację projektu. Kolejny aspekt to budżet – skrupulatne przyporządkowanie kosztów to bezwzględne must have każdego składanego wniosku – czujni eksperci na pewno znajdą popełniony błąd.

Jaka ścieżka prowadzi do uzyskania dotacji?

Przed złożeniem wniosku warto sprecyzować swój cel biznesowy i ustalić plan wszelkich prac badawczych. Nad badaniami pracują odpowiednie instytucje, trzeba więc przygotować umowę o współpracy i określić czas jej obowiązywania.

Gotowe? To idziemy dalej.

Krok ① Znalezienie dofinansowania obejmującego profil Twojej działalności.

Krok ② Sprawdzenie terminów naboru wniosków

Krok ③ Zapoznanie z obowiązkami i kryteriami składania wniosków i otrzymania dotacji

Krok ④ Sprawdzenie wzorów dokumentów i ich właściwe przygotowanie.

Obawiasz się  się, że mimo wszelkiej staranności popełnisz drobny błąd, który zdyskwalifikuje Twój wniosek? Na rynku istnieją firmy doradcze, które specjalizują się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla swoich klientów. Skorzystanie z ich pomocy zwiększa szanse na uzyskanie pieniędzy. Warto dodać, że w tym roku przedsiębiorcy mają ułatwioną sytuację ponieważ do każdego wniosku można będzie wnieść poprawki na podstawie uwag dostarczonych przez ekspertów oceniających projekt. Termin złożenia poprawek jest określony – 14 dni od dnia otrzymania raportu.

W roku 2018 ocena wniosków ma przebiegać szybciej i prościej niż w poprzednich latach. Dla przedsiębiorców to niewątpliwie duże ułatwienie i szansa na odniesienie sukcesu. Takie są obietnice, a jak będzie naprawdę? To się okaże.